Search

Universitaire master stageplaats

Zoek jij een stageplaats voor je universitaire master psychologie of orthopedagogiek? Op dit moment hebben we plek in Tilburg, Sittard en Heerlen. Welkom bij STEVIG.

Dit is jouw opleiding

Je bent (ten tijde van de aanvang van de stage) masterstudent psychologie of orthopedagogiek.

Informatie procedure;

 • In februari en maart ontvangen we alle sollicitaties;
 • Begin april gaan we intern aan de slag met de binnengekomen kandidaten;
 • Uiterlijk 15 april ontvang je een uitnodiging of moet je toch buiten STEVIG naar een plek gaan kijken;
 • Voor 1 mei zijn alle sollicitatie gesprekken afgerond;
 • Tussen 2 en 15 mei hoor je of, en zo ja, waar je aan de slag kunt.

Dit ga je doen

Bij STEVIG behandelen we mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische stoornis. Zodat ze weer grip op hun leven krijgen en een plek vinden in de maatschappij. We geloven dat begrip voor de situatie en vertrouwen in de mens de basis is om verder te komen. 

Stage-werkzaamheden verschillen per locatie maar betreffen onder andere het meewerken aan (neuro)psychologische onderzoeken van cliënten, risicotaxatie en delictanalyse (op forensische locaties), als ook meekijken bij/deeltaken in behandelingen van cliënten (dit alles onder supervisie). Daarnaast wordt gevraagd te ondersteunen bij dataverzameling in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het is mogelijk om als master student een combinatie te doen van de klinische- en onderzoeksstage.

Hier ga je werken

STEVIG is één van de vier specialistische SGLVG-behandelcentra en heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een top-GGZ organisatie. Er wordt maatwerk geboden op het snijvlak van de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en forensische zorg.

Ons werk is een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling.

STEVIG biedt een academisch opleidingsklimaat voor masterstudenten, generalisten (PioG en OG i.o.) en specialisten (GioS) in multidisciplinaire teams.

Eerst meer informatie? Stuur een bericht naar info@stevig.nl en zet bij onderwerp masterstage.

Wie begeleidt jou

Op al onze locaties wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die onder andere kunnen bestaan uit; een klinisch neuropsycholoog, een klinisch psycholoog, GZ- en basispsychologen, een psychiater, orthopedagogen en orthopedagoog generalisten, arts verstandelijk gehandicapten, (sociaal-psychatrisch-) verpleegkundigen, vaktherapeuten en sociotherapeuten. 

Onze cliënten zijn kwetsbare mensen vanwege hun licht verstandelijke beperking, de complexiteit van de gedragsproblemen, mogelijk in combinatie met verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressie. We behandelen hen zodat ze weer grip op hun leven krijgen en een plek vinden in de maatschappij.

Wij bieden jou

 • De stageduur is afhankelijk van de opleidingseisen maar is minimaal vijf maanden;
 • Minimaal 24 uur per week;
 • Je ontvangt een stagevergoeding;
 • Je ontvangt supervisie van een GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist.

Dit ben jij

 • Je bent (ten tijde van de aanvang van de stage) masterstudent;
 • Je bent gemotiveerd, ambitieus, leergierig en veerkrachtig;
 • Je streeft naar continue uitbreiding van je academische kennis en vaardigheden, zowel wat betreft onderzoek als (toepassing hiervan) in de cliëntenzorg;
 • Je bent consciëntieus en je werkt zorgvuldig;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Je kunt en wilt werken te midden van andere disciplines, met gevoel voor verhoudingen.

Zie jij het ook

Het werken met onze doelgroep vereist bijzondere eigenschappen, kennis en ervaring van onze medewerkers. Wij geven onze collega’s de ruimte om naar eigen inzicht te handelen en ondersteunen hen bij hun verdere ontwikkeling.

Onze medewerker is sensitief. Voelt de situatie haarfijn aan, signaleert minieme veranderingen, in geluid, in beeld, in mensen. Weet wat er kan gebeuren en neemt daar een voorschot op, creëert zo tijd en rust. En soms, soms hoef je het even niet te weten. Maar je handelt met empathie voor mens en omgeving.

Jouw contactpersoon

Team werving STEVIG

Automatisch passende vacatures ontvangen?

Schrijf je in voor onze vacature alert en wij houden je op de hoogte per email.